นักวิทย์พบ จุลินทรีย์บางชนิดบนผิวหนัง สามารถเป็นยาไล่ยุงโดยธรรมชาติได้

หนึ่งในศัตรูตลอดกาลของมนุษยชาติคือ “ยุง” สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่คร่าสังหารชีวิตผู้คนมานักต่อนักด้วยโรคร้ายต่าง ๆ

ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบแล้วว่า ยุงเลือกเป้าหมายในการกัดจาก “กลิ่น” ของเรา รวม…