นักวิชาการ วิเคราะห์เหตุ "อิสราเอล" รุนแรงสุดในรอบ 50 ปี

ผศ.มาโนชญ์ อารีย์ นักวิชาการ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ เปิดโต๊ะข่าว ผ่านทาง PPTV Online ว่า อย่างแรกที่เราไม่ค่อยได้คุยหรือหยิบยกมาพูดก็คื…