นักศึกษาแพทย์เกาหลีใต้ร่วมประท้วงรัฐบาล แห่ยื่นใบลาหยุดเรียน

วันที่ 13 มี.ค. สมาคมนักศึกษาการแพทย์แห่งเกาหลีรายงานว่า นักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศเกาหลีใต้ มีมติที่จะขอให้โรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งอนุมัติใบลาพักที่พวกเขายื่นเพื่อประท้วงแผนการของรัฐบาลที่จะเพิ่มโควตานักศึกษาแ…