Ne Aramıştınız

Sürdürülebilirlik Eğitimi

FİRMALARDA KURUMSALLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Yeni

Eğitim Başlıkları

Kurumsal olmak ne demektir.
▪ Yarı kurumsal firmaların tam kurumsal firmalardan farkları nelerdir.
▪ Kurumlar nitelikli ve en iyi verim alabilecekleri personeli nasıl bünyelerine dahil
ederler.
▪ Aday gözüyle: İş görüşmesinde bir firmanın kurumsal olduğu nasıl anlaşılır. Doğru
adayı firmaya dahil ederken İnsan Kaynakları hangi yöntemleri kullanmalıdır.
▪ Yetkinlik Nedir. Temel Yetkinlik, Fonksiyonel Yetkinlik ve Liderlik Yetkinlikleri Nasıl
tanımlanır. Bu yetkinliklere aykırı davranışlar nelerdir.
▪ Büyük firmaların büyük yanlışları nasıl olur.
▪ Kurumlardaki kötüye gidiş belirtileri nelerdir.
▪ Kritik başarı faktörleri tanımı ve firmalara uyarlanması.
▪ Smart (Maket) hedef nedir ve nasıl verilir.
▪ Başarılı bir uzman ve operasyon yöneticisi nasıl olur. Ne tip yetkinliklere sahip
olmalıdır.
▪ Yönetişim (Yönetme Sanatı) nedir. Kurumlar yönetişimin icrasında nelerle
karşılaşmaktadır, bunlar nasıl aşılır.
▪ Dijital çağda neler önem kazanmaktadır ve bunların rekabete etkisi nedir.
▪ Firmaların dijital dönüşüm ile ilgili yaptıkları başlıca hatalar ve çözüm yöntemleri
nelerdir.
▪ Üretim, Sipariş, Planlama, Stok ve Sevkiyat nasıl bir bütün olarak yönetilir. Bütünsel
yönetim kârlılıktaki artışa nasıl yansır.
▪ Verimlilik ile skor yöntemi arasındaki fark nedir. Skor nasıl yoruma kapalı bir kayıp
saptama yöntemidir.
▪ Verimlilik hesapları nasıl maniple edilebilir. Bu maniplasyonu engellemek için sistem
nasıl kullanılmalıdır.
▪ ERP sisteminin etkin kullanımı nasıl olmalıdır. Bu firma ölçeğine göre nasıl değişir ve
nasıl yönetilir.
▪ Maliyet nedir, maliyetin düğüm noktaları nelerdir.
▪ Raporlamanın önemi nedir, akıllı raporlama ve bu sayede maliyet düşürme nasıl
sağlanır.
▪ “Daha hızlı ve daha kaliteli üretim” yapabilmek için önümüzdeki engeller nelerdir.
▪ Kurum Kültürü nedir ve nelere etki eder.
▪ Sürdürülebilirlik nedir, kazanımlar (maddi ve gayri maddi) nasıl sürdürülebilir olur.

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FİRMALARDA KURUMSALLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER”

Tarih Eylül 23, 2021
Eğitim Süresi 4 Saat
Yer Zoom Online
Hedef Kitle Tüm Çalışanlar

Eğitimi Paylaş