การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตร พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

โดยพันธบัตรนี้มีชื่อเรียกว่า “พันธบัตรการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4” มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย และมอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นพันธบัตรชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยแบ่งออกเป็นจำนวนรวม 5,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นพันธบัตรอายุ 10 ปี จำนวนนับแต่วันที่ออกพันธบัตรคือวันที่ 13 มีนาคม 2566 5,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาทคือวันที่ 13 มีนาคม 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.68 ต่อปี

สำหรับจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกจ่ายในวันที่ 13 กันยายน 2566 1 งวดต่อไปจ่ายทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 13 มีนาคม และวันที่ 13 กันยายน ของทุกปี ตลอดอายุของพันธบัตร ส่วนดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจ่าย ณ วันไถ่ถอนพันธบัตร ซึ่งคือวันที่ 13 มีนาคม 2576 เป็นการไถ่ถอนครั้งเดียว เต็มตามจำนวนที่ออก และจะไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด

แนะธนาคารเคร่งครัด "พ.ร.ก.อาชญากรรมไซเบอร์" อายัดบัญชีทันทีหลังรับแจ้ง 

สลากฯ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่นคง 4” ฝาก 500 บาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 20 ล้านบาท คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 การรถไฟแห่งประเทศไทย ออกพันธบัตร พ.ศ. 2566 ครั้งที่  4

You May Also Like

More From Author