Ne Aramıştınız

Sosyal Uygunluk Eğitimleri

Görüntüle

Gösterilen sonuç sayısı: 7

0

21. Yüzyıl Beceri ve Yetkinlikleri Eğitimi

Ağustos 25, 2021
EĞİTİMİN İÇERİĞİ ·     Eleştirel düşünme ·     Yaratıcılık ·     İşbirliği ·     İletişim ·     Bilgi okuryazarlığı ·     Medya okuryazarlığı ·     Teknoloji okuryazarlığı ·     Esneklik ·     Liderlik ·     Girişim ·     Verimlilik ·     Sosyal beceriler EĞİTİMİN AMACI Bu beceriler, katılımcıların günümüzün modern pazarlarının yıldırım hızına ayak uydurmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Her beceri, katılımcılara nasıl yardımcı olduğu konusunda benzersizdir, ancak [...]
0

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi

Temmuz 10, 2021 2 Saat
EĞİTİM İÇERİĞİ ·     Acil durum/durumların nedenleri ·     Acil durum planlarının gerekliliği ·     Acil durum/durumun tanımı ·     Hedefler ve acil durum planları ·     Güvenlik açığı değerlendirmeleri ·     Acil durum planının unsurları ·     Güvenlik işaretleri ·     Acil durumlara ilişkin yasal gereklilikler ·     Acil durum planlaması ·     Acil durum organizasyonu kurmak ·     Acil durum süreçlerinin oluşturulması ve uygulanması [...]
0

Dijitalleşmenin Kurumsal Yansımaları ve Yönetimi Eğitimi

Ağustos 30, 2021
EĞİTİMİN İÇERİĞİ ·     Dönüşüm ·     Liderlik yetkinliği ile işgücünü harekete geçirmek ·     Dijital beceri açığını kapatmak ·     Yeniliği ortaya çıkarmak ·     Çevikliği teşvik etmek ·     Çalışmayı insandan artırılmış zekâ olarak yeniden düşünmek ·     Dijitalleşmenin işletmelere yansıması EĞİTİMİN AMACI Dijital dönüşüm, işi organize etme, kariyer ve iş tanımlarını, açıkça tanımlanmış sınırlar içinde rekabeti anlamanın ve ürün [...]
0

Endüstri 4.0 & Covid 19 Sonrası Yeni Çağ Eğitimi

Temmuz 11, 2021
EĞİTİMİN İÇERİĞİ ·     Yüksek Öğrenim için Eğitim 4.0'ın temel kolaylıkları ve zorlukları nelerdir? ·     Yerleşik pedagojiler ve kurs tasarımı için bu potansiyel olarak yıkıcı teknolojiler ne gibi zorluklar/avantajlar sunuyor? ·     Kurumlar, yaşam boyu öğrenmeyi, çevrimiçi öğrenmeyi ve gelecekteki istihdam için becerileri geliştirmeyi desteklemek için müfredatı nasıl yeniden tasarlayacak (önceden kurslara yerleştirilmiş olan faaliyetlerin üstünde ve [...]
0

Sistem Düşüncesi, Yaklaşımı ve Sürdürülebilirlik Eğitimi

Temmuz 4, 2021
EĞİTİM İÇERİĞİ ▪ Sürdürülebilirlik Nedir? ▪ Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ▪ Sürdürülebilirliğin Boyutları ▪ Sürdürülebilirlik ve Sistem Düşüncesi Yaklaşımı ▪ Sürdürülebilirlik Boyutları ve Sistem İlişkisi ▪ Sistem ve Sistem Bileşenleri Nelerdir? ▪ Sistem Özellikleri ve Yapısı ▪ Sistemlerin Sınıflandırılması ▪ Sistemleri Anlamak ▪ Sistemlerde Karmaşa ve Düzen – VUCA ▪ Sistem Düşüncesi Açısından Sürdürülebilirlik [...]
0

Temel Yangın Eğitimi (Teorik)

Temmuz 15, 2021 4 Saat
EĞİTİM İÇERİĞİ Yasal Mevzuat ve standartlar Yangın farkındalığı Yangın ve temel kavramlar Yanma ve yangın bilgisi Yanıcı maddeler Yanma çeşitleri Yanma ürünleri Yangınların Sınıflandırılması Yangın Nedenleri Yangının sebep olan etkenleri Yangın türleri Yangın yerindeki tehlikeler Yangın önleyici tedbirler Yangın söndürme yöntemleri Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri Yangın söndürme cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri Otomatik yangın [...]
0

Yeni Çağda Liderlik Eğitimi

Ağustos 29, 2021
EĞİTİMİN İÇERİĞİ ·     Liderler artık, planlarını basitçe uygulayan doğrudan raporlar değil, Çevik ekiplere ve geçici kabilelere rehberlik ediyor. ·     İyi liderler bağlantı kurar ve işbirliği yapar. ·     Modern liderler “yönetilen yetkilendirme” uygularlar. ·     Bir liderin başarısı icraatla değil, inovasyonla ölçülür. ·     Dijital liderlerin yetiştirilmesi, yalnızca beceri setleri değil, yeni zihniyetler gerektirir. ·     Liderlik demokratikleşiyor. EĞİTİMİN [...]