Ne Aramıştınız

Mesleki Yeterlilik Eğitimleri

Görüntüle

Tek bir sonuç gösteriliyor

0

Temel İş Güvenliği Eğitimi (Genel ve Teknik Konuların Tümü )

Temmuz 18, 2021 4 - 8 - 12 Saat

6331 Sayıı İSG Kanunu kapsamında asgari verilecek eğitim başlıkları;
Genel Konular: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
Teknik Konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı
araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve
korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel
koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
Tahliye ve kurtarma