Ne Aramıştınız

İSG Eğitimi

Temel İş Güvenliği Eğitimi (Genel ve Teknik Konuların Tümü )

EĞİTİM İÇERİĞİ

6331 Sayıı İSG Kanunu kapsamında asgari verilecek eğitim başlıkları;
Genel Konular: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
Teknik Konular: Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı
araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve
korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel
koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
Tahliye ve kurtarma

EĞİTİM SÜRESİ

İşyeri Tehlike Sınıfına göre değişiklik göstermektedir.

Az Tehlikeli – 4 Saat

Tehlikeli – 8 Saat

Çok Tehlikeli – 12 Saat

*Sağlık eğitimleri dahil edilmemiştir.

KİMLER KATILABİLİR ?

1-49 Çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerindeki çalışanlar.
*Mevzuat gereği tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerleri ile 50 den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde İş
Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırılması gerekmektedir. İşyeri OSGB hizmeti almalı veya kendi İSGB ‘ni
kurmalıdır.

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Temel İş Güvenliği Eğitimi (Genel ve Teknik Konuların Tümü )”

Tarih Temmuz 18, 2021
Eğitim Süresi 4 - 8 - 12 Saat
Yer Zoom Online

Eğitimi Paylaş