Ne Aramıştınız

Sürdürülebilirlik Eğitimi

MORAL MOTİVASYON EĞİTİMİ

Yeni

Eğitmen

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·     İçsel ve dışsal motivasyon

·     Başarı Hedefi Teorisi

·     Beklenti Değer Teorisi

·     Akış Teorisi

·     Doğaya karşı beslenme

·     Motivasyon yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik eder

·     Motivasyon, dayanıklılık ve kendine güveni geliştirir

·     Motivasyonu nasıl geliştiririz?

i.        Büyüme zihniyetini uygulayın

ii.        Öz yeterliliği teşvik edin

iii.        Mücadeleyi normalleştirin

iv.        Tek bir doğru cevap olduğunda rekabeti en aza indirin

v.        Optimum düzeyde zorlayıcı, ustalık odaklı hedefler geliştirin

vi.        Sessiz alan yaratın

vii.        Kabul edin, ancak olası engeller üzerinde durmayın

EĞİTİMİN AMACI

Sosyal bilimciler ve psikologlar, motivasyon sorununa çeşitli farklı açılardan yaklaştılar ve eğitim araştırmacıları bu fikirlerin birçoğunu okul bağlamına uyarladılar. Motivasyon teorileri arasında çok fazla örtüşme olmasına rağmen, araştırmacılar motivasyonel değişkenliğe yol açan temel inanç sistemlerini tanımlamalarında farklılık gösterir. Bu çalışma uygulamacılar için etkin sonuçlar yaratan bir öğreti olarak her zaman değerlendirebileceğiniz yöntemler içermektedir.

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MORAL MOTİVASYON EĞİTİMİ”

Tarih Temmuz 4, 2021
Eğitim Süresi -
Yer Zoom Online
Hedef Kitle Tüm Çalışanlar
Ücret 300.00

Eğitimi Paylaş